BLOG

Dýchání je základní životní funkce, kterou provádíme automaticky a neustále, ale mnoho lidí neví, že špatné dýchání může mít negativní vliv na zdraví a kvalitu života.

Dopamin je chemická látka, která funguje jako neurotransmiter v mozku. Zodpovídá za řadu důležitých funkcí, jako je motivace, nálada, pozornost a potěšení. Nízké hladiny dopaminu mohou vést k poruchám nálady, jako je deprese, a poruchám motivace, jako je Parkinsonova choroba.

U meditace je velmi důležité to, abychom se dostali do stavu, kdy je naše mysl odproštěna od okolních vjemů a soustředěná na jeden podmět v naší mysli, jako je například myšlenka, pocit nebo vizualizace nějakého předmětu. V době, ve které se nyní nacházíme a s vlivy, které na nás dnes a denně působí (modré světlo,...