JAK SE NAMOTIVOVAT A PLNIT SI SVÉ CÍLE?

10.03.2023

Motivace je klíčový faktor při dosahování cílů a životní spokojenosti. Pokud se cítíte bez motivace a máte pocit, že váš život stojí na místě, zde je několik tipů, jak si namotivovat a posunout se kupředu!

1. NASTAVTE SI JASNÉ CÍLE

Mít jasné a konkrétní cíle je klíčové pro motivaci. Rozhodněte se, co chcete dosáhnout, a zapište si to. Pokud máte konkrétní cíl, můžete si stanovit kroky, jak se k němu dostat, což vám pomůže udržet motivaci.

Nastavení si jasných cílů je klíčové pro dosažení úspěchu, protože vám dává směr a určuje, kam chcete směřovat svůj život. Cíl by měl být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený, což se často označuje zkratkou SMART. Toto zkratka zahrnuje následující kritéria:

 • Konkrétní: Váš cíl by měl být specifický a jasně definovaný. Místo toho, abyste si řekli, že chcete být úspěšní, zvažte konkrétní aspekty, jako například, že chcete získat povýšení, založit vlastní firmu nebo naučit se novou dovednost.
 • Měřitelný: Měření pokroku k dosažení vašeho cíle je klíčové pro udržení motivace. Zvažte, jakými způsoby můžete měřit pokrok, například tím, že budete sledovat počet prodaných produktů, výši zisku nebo počet strávených hodin učením.
 • Dosažitelný: Je důležité, aby váš cíl byl dosažitelný. Zvažte své schopnosti a zdroje a ujistěte se, že váš cíl je reálný a nemáte příliš velké očekávání. Pokud si stanovíte příliš vysoký cíl, může to mít opačný efekt a vaše motivace může klesnout.
 • Relevantní: Cíl by měl být relevantní pro váš život a vaše hodnoty. Ujistěte se, že si váš cíl vybíráte kvůli svému zájmu a ne kvůli tomu, co si myslí ostatní lidé.
 • Časově ohraničený: Je důležité, abyste si stanovili termín pro dosažení vašeho cíle. To vám pomůže udržet motivaci a zaměřit se na to, co musíte udělat v krátkodobém horizontu, abyste dosáhli svého cíle.

Když si stanovíte SMART cíl, můžete si pak vytvořit plán, jak se k němu dostat. Rozdělte si cíl na menší kroky, které budete muset udělat, abyste ho dosáhli. Tyto menší kroky vám pomohou udržet motivaci a vidět, že se pomalu ale jistě přibližujete k dosažení svého cíle. Můžete si například rozdělit cíl na týdenní, měsíční nebo roční kroky. To vám pomůže udržet se zaměřením na to, co musíte udělat, abyste postupovali směrem k dosažení svého cíle.

Je také důležité, abyste si stanovili cíle, které jsou pro vás skutečně důležité a přinášejí vám uspokojení. Pokud si stanovíte cíl, který vám není důležitý, bude těžké udržet motivaci a dosáhnout ho. Proto si dejte čas na zamyšlení, co je pro vás skutečně důležité a co vás opravdu motivuje.

Další tipy na nastavení si jasných cílů mohou zahrnovat:

 • Vytvořte si vizualizaci svého cíle. Pokud si vytvoříte vizualizaci svého cíle, může vám to pomoci udržet si motivaci a zaměřit se na to, co chcete dosáhnout.
 • Najděte si inspiraci. Můžete si najít inspiraci u lidí, kteří už dosáhli podobného cíle, nebo se inspirovat z příběhů úspěšných lidí. To vám může dodat potřebnou motivaci a ukázat, že je to možné i pro vás.
 • Udržujte si pozitivní myšlení. Pokud udržujete pozitivní myšlení, pomůže vám to udržet si motivaci a překonat překážky na cestě k dosažení vašeho cíle.
 • Učte se z chyb. Pokud narazíte na překážky na cestě k dosažení vašeho cíle, nevzdávejte to hned. Učte se z chyb a použijte je jako příležitost k růstu a zlepšení.

Když si nastavíte jasné cíle a budete pracovat na jejich dosažení, budete mít větší motivaci a směr v životě

2. ROZHODNĚTE SE, PROČ CHCETE SVŮJ CÍL DOSÁHNOUT

Pokud chcete být opravdu motivovaní, musíte najít svou vnitřní motivaci.

Rozhodnutí, proč chcete svůj cíl dosáhnout, je klíčové pro udržení motivace. Když víte, proč chcete svůj cíl dosáhnout, můžete se na to zaměřit a udržet si svou motivaci i v těžších chvílích.

Když se zamýšlíte nad tím, proč chcete svůj cíl dosáhnout, měli byste se zeptat sami sebe několika otázek, jako například:

 • Co byste tím získali? Získáte tím více peněz, zdraví, štěstí, spokojenost s životem? Pokud si stanovíte cíle, které vám přináší něco, co je pro vás důležité a cenné, bude vám mnohem snazší se motivovat.
 • Jak by se změnil váš život, kdyby se vám podařilo svůj cíl dosáhnout? Můžete si představit, jak by vypadal váš život, kdybyste se dostali tam, kde chcete být? Jaké by to mělo dopady na váš život a na život vašich blízkých?
 • Co vás tlačí dopředu? Pokud máte silnou touhu dosáhnout svého cíle, bude vám to pomáhat udržovat si motivaci i v těžších chvílích. Může to být například touha po lepším životě, poznání svých schopností, překonání sama sebe nebo dokonce i touha po pomoci druhým.
 • Jaké jsou vaše hodnoty a co vám skutečně záleží? Pokud máte cíle, které jsou v souladu s vašimi hodnotami a s tím, co vám skutečně záleží, budete mnohem motivovanější a spokojenější.

Když si odpovíte na tyto otázky a najdete si svou vnitřní motivaci, budete mít větší šanci udržet si motivaci a dokázat dosáhnout svého cíle. Budete mít jasný důvod, proč se hnout kupředu a budete moci vytrvat i v těžších chvílích.

3. VYTVOŘTE SI PLÁN

Mít plán je klíčové pro motivaci. Když víte, co musíte udělat, můžete se těšit na postupný pokrok. Vytvořte si plán, jak se chcete dostat k vašemu cíli. Zapište si kroky, které musíte udělat, a rozvrhněte si je do kalendáře.

Vytvoření plánu pro dosažení cíle je klíčové pro udržení motivace a pro dosažení úspěchu. Pokud máte jasný cíl a rozdělíte si ho na menší kroky, můžete si vytvořit plán, jak se k němu dostat. Vytvoření plánu vám pomůže udržet si přehled o tom, co je třeba udělat a kdy. Zapište si všechny potřebné kroky a rozvrhněte si je do kalendáře, abyste měli přehled o tom, co je třeba udělat každý den, týden či měsíc.

Když si vytvoříte plán, nezapomeňte být realistický. Pokud je váš cíl velký a složitý, pravděpodobně budete potřebovat více času a úsilí, abyste ho dosáhli. Rozložte si tedy kroky tak, aby byly reálné a proveditelné v daném časovém období.

Vytvoření plánu vám také umožní vidět svůj postup a pokrok směrem k cíli. Když budete mít pocit, že se věci pohybují dopředu a že se blížíte k dosažení cíle, bude to pro vás silný motivátor k tomu, abyste pokračovali dál.

4. HLEDEJTE INSPIRACI

Inspirace může přijít z mnoha zdrojů, například z knih, článků, videí nebo rozhovorů s lidmi, kteří dosáhli toho, co vy chcete dosáhnout. Najděte si inspiraci v lidech, kteří vám mohou ukázat, že všechno je možné.

Hledání inspirace je důležitou součástí udržení motivace, zejména pokud se snažíte dosáhnout ambiciózního cíle. Inspirace může přijít z mnoha různých zdrojů, například z knih, článků, videí, podcastů nebo rozhovorů s lidmi, kteří dosáhli toho, co vy chcete dosáhnout.

Pokud například toužíte po úspěchu ve sportu, můžete hledat inspiraci v biografiích úspěšných sportovců, sledovat dokumenty o nich nebo sledovat jejich zápasy. Pokud se snažíte o kariérní postup, můžete hledat inspiraci v knihách o úspěšných manažerech nebo v rozhovorech s lidmi, kteří se v oboru prosadili.

Hledání inspirace vám může poskytnout nové nápady a pohledy na vaše cíle. Také vám může pomoci udržet si pozitivní myšlení a optimismus, což je klíčové pro udržení motivace. Pokud vidíte lidi, kteří dosáhli toho, co vy chcete dosáhnout, může to být silný motivátor, který vám pomůže pokračovat v cestě za vašimi cíli.

Důležité je však najít inspiraci, která je pro vás relevantní a motivující. Každý má své vlastní zájmy a cíle, takže hledání inspirace je individuální proces. Pokud najdete inspiraci, která vám dává smysl a motivuje vás, může to být klíčový faktor pro dosažení vašich cílů.

5. VYHLEDEJTE PODPORU

Pokud potřebujete motivaci, obraťte se na své blízké. Řekněte jim, co chcete dosáhnout, a požádejte je o podporu. Můžou vás povzbudit, podělit se s vámi o své zkušenosti nebo vám pomoci při plánování.

Vyhledání podpory od rodiny, přátel, nebo dokonce i od kolegů v práci, může být velmi užitečné pro udržení motivace a dosažení vašich cílů. Podpora od druhých vám může poskytnout pocit, že nejste sami a že vaše snaha a úsilí jsou oceňovány. Pokud máte nějakou konkrétní vizi nebo cíl, který chcete dosáhnout, sdílení s ostatními může být velmi užitečné.

Když budete mít svou vizi a cíle sdílené s druhými, budou vám moci nabídnout svou podporu a ujistit vás, že se vás snaží podpořit v dosažení vašich cílů. Můžete získat zpětnou vazbu, nápady a rady, které vám pomohou s dosažením vašich cílů. S podporou můžete také diskutovat o překážkách, které při dosahování vašich cílů můžete narazit, a společně přemýšlet o způsobech, jak tyto překážky překonat.

Vyhledání podpory může také pomoci udržet vás zodpovědné za vaše cíle. Pokud si s někým sdílíte vaše cíle, tak se cítíte zodpovědní za jejich dosažení. Pokud máte nějakého partnera, nebo kamaráda, který vás bude pravidelně podporovat, může vás to motivovat a udržet vás na cestě k vašim cílům.

Je důležité však také vybírat si lidi, kteří jsou vám skutečně nakloněni a kteří vás podpoří, a ne naopak. Pokud byste sdíleli své cíle s někým, kdo vás demotivuje nebo se naopak snaží vaše úsilí zastavit, tak by to mohlo vést k opačnému efektu a snížit vaši motivaci. Proto je důležité mít kolem sebe lidi, kteří vás budou podporovat a povzbuzovat při dosahování vašich cílů.

6. SLEDUJTE SVŮJ POKROK

Pokud chcete zůstat motivovaní, je důležité sledovat svůj pokrok. Pokud vidíte, že se blížíte k vašemu cíli, bude to mít pozitivní vliv na vaši motivaci.

Sledování pokroku je klíčové pro udržení motivace, protože vám umožní vidět, jak daleko jste již dospěli a jak daleko ještě musíte jít. Pokud si svůj cíl rozdělíte na menší kroky, jako jsem již zmínil v bodu 1, můžete sledovat svůj pokrok po každém dokončení jednoho kroku.

Existuje mnoho způsobů, jak sledovat svůj pokrok. Můžete si vytvořit tabulku nebo graf, do kterého budete zapisovat, co jste již dokončili a co vám zbývá udělat. Můžete také použít aplikace, které vám umožní sledovat svůj pokrok a dokonce vám poskytnou motivaci prostřednictvím různých výzev a ocenění.

Je důležité si však uvědomit, že pokrok nemusí být vždy rovnoměrný a že se mohou vyskytnout i zpoždění a neúspěchy. V takových situacích je důležité neztrácet motivaci a hledat způsoby, jak se vrátit zpět na správnou cestu. Sledování pokroku vám může také pomoci identifikovat případné nedostatky nebo problémy, které by mohly bránit dosažení vašeho cíle, a najít způsoby, jak je překonat.

7. NEBOJTE SE SELHÁNÍ

Nejste dokonalí a nikdo neuspěje vždy napoprvé. Pokud selžete, neztrácejte motivaci a nevzdávejte se. Zkuste se poučit z chyb a zvažte, co můžete udělat jinak při příštím pokusu. Selhání může být příležitostí k růstu a zdokonalování se.

Mnoho lidí se bojí selhání a často se to stává překážkou, která brání motivaci a dosažení cílů. Je však důležité si uvědomit, že selhání je přirozenou součástí procesu učení a dosahování úspěchu. Každý úspěšný člověk zažil selhání a chyby na své cestě k úspěchu. Pokud se nebojíte selhání, můžete se naučit ze svých chyb a využít je jako příležitost pro osobní růst a zdokonalování se.

Je důležité si uvědomit, že selhání není konečné a neznamená to, že nemůžete dosáhnout svých cílů. Když se stane chyba, je důležité si ji přiznat a zvažovat, co se mohlo udělat jinak. Pokud se poučíte z chyb, můžete dosáhnout mnohem lepších výsledků, než kdybyste se vzdali.

Dále je důležité si uvědomit, že selhání není vždy způsobeno vaším nedostatkem schopností nebo snahy. Někdy může být způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, jako jsou změny ve vašem životě nebo neočekávané situace. Je důležité si uvědomit, že tyto situace jsou mimo vaši kontrolu a neměly by vás odradit od vašich cílů.

V konečném důsledku je důležité nevzdávat se a setrvat v motivaci i v případě selhání. Pokud si ponecháte pozitivní postoj a přizpůsobíte svůj přístup k dosažení cílů, můžete se rychleji posunout vpřed a dosáhnout úspěchu, na který jste čekali.

8. ODPOČÍVEJTE 

Důležitou součástí motivace je také správný odpočinek. Pokud se cítíte vyčerpaní a unavení, může to mít negativní vliv na vaši motivaci a výkon. Proto si dávejte pravidelné přestávky a zajistěte si dostatek spánku. To vám pomůže získat energii a soustředit se na své cíle.

Správný odpočinek je klíčový pro udržení motivace. Když jste příliš unavení a vyčerpaní, může to způsobit, že budete mít menší chuť a energii k dosažení svých cílů. Proto je důležité si pravidelně dávat přestávky a zajistit si dostatečný spánek. Kvalitní spánek je základním pilířem pro regeneraci těla a mozku a obnovu energie potřebné pro dosažení vašich cílů.

Pravidelný odpočinek může také pomoci zvýšit vaši produktivitu a kreativitu. Když si dáte přestávky, můžete si na chvíli odpočinout od práce a nabrat nové nápady a perspektivy, což vám může pomoci řešit problémy nebo se inspirovat k novým nápadům a projektem.

Výzkumy ukazují, že pravidelný odpočinek a relaxace jsou také spojeny se snížením stresu, zlepšením nálady a zvýšením kvality života. Proto je důležité si najít čas na odpočinek a relaxaci, aby se vaše motivace udržela na vysoké úrovni a vaše cesta ke splnění cílů byla úspěšná.

9. BUĎTE TRPĚLIVÍ

Trpělivost je klíčovým faktorem pro dosahování cílů. Někdy se zdá, že všechno trvá příliš dlouho a dosažení cíle je v nedohlednu. Proto je důležité si uvědomit, že úspěch může být dlouhodobý proces a nejedná se o okamžitou záležitost. Cesta k dosažení cíle může být plná překážek, ale je důležité, aby člověk zůstal trpělivý a dělal každý den kroky k dosažení cíle.

Je důležité si uvědomit, že dosažení cíle může být často spojeno s několika neúspěchy a překážkami. Tyto překážky mohou být frustrující a mohou snižovat motivaci. Proto je důležité si připomenout, že selhání není nevyhnutelné a je součástí procesu učení. Když dosáhnete cíle, pravděpodobně si uvědomíte, že selhání bylo jen příležitostí k učení a zdokonalování se.

Trpělivost je důležitá nejen v procesu dosahování cílů, ale i v životě obecně. Je důležité si uvědomit, že život může být nepředvídatelný a někdy se věci dějí pomaleji, než bychom si přáli. Proto je důležité si uvědomit, že trpělivost a vytrvalost jsou důležité pro dosažení cíle a významným faktorem pro úspěch.

10. UŽÍVEJTE SI CESTU

Nakonec, nezapomeňte si užívat cestu k dosažení svého cíle. Nežijte jenom pro ten moment, kdy dosáhnete svého cíle. Užívejte si každý krok na této cestě a najděte radost v procesu. Tímto způsobem si udržíte motivaci a energii, abyste pokračovali vpřed.

Každý cíl má svou cestu, kterou musíte projít, abyste ho dosáhli. Tato cesta může být dlouhá a náročná, ale to neznamená, že byste se na ni nemohli těšit a užívat si ji. Pokud se zaměříte jen na konečný výsledek a nebudete si užívat cesty, můžete ztratit motivaci a nudit se. Na druhou stranu, pokud si užíváte každý krok a najdete radost v procesu, bude to mít pozitivní vliv na vaši motivaci a budete mít větší pravděpodobnost úspěchu.

Užívání si cesty znamená, že si uvědomujete, co se kolem vás děje, a že si všímáte každého kroku, který děláte. To může zahrnovat setkání s novými lidmi, objevování nových věcí a učení se nových dovedností. Pokud se soustředíte na tyto aspekty a vychutnáte si je, může to vést k pozitivnímu pohledu na cestu a na celý proces.

Další výhodou užívání si cesty je, že můžete získat nové zkušenosti a dovednosti, které vám mohou být užitečné i v budoucnosti. Například, když se učíte novou dovednost, nezískáváte pouze nové znalosti, ale také zlepšujete svou schopnost učit se a přizpůsobovat se novým situacím. To může být velmi užitečné pro vaši budoucí kariéru nebo osobní život.

Celkově je tedy důležité si uvědomit, že cíle jsou důležité, ale neměli byste ztrácet zřetel na cestu k nim. Užívání si této cesty vám pomůže udržet motivaci a energii, abyste mohli dosáhnout svých cílů a zároveň si užít celý proces.