Vedení dechu a meditace Ujjayi

27.01.2023

Meditace v praxi

U meditace je velmi důležité to, abychom se dostali do stavu, kdy je naše mysl odproštěna od okolních vjemů a soustředěná na jeden podmět v naší mysli, jako je například myšlenka, pocit nebo vizualizace nějakého předmětu. V době, ve které se nyní nacházíme a s vlivy, které na nás dnes a denně působí (modré světlo, mobilní telefony, stres, aj...), je mnohdy velmi komplikované dosáhnout této koncentrace a soustředění.

Níže uvádím dvě techniky, které sám praktikuji a které mi pomáhají více se napojit sám na sebe.

Prostor

je dobré vyhranit si prostor na samotnou meditaci. Ať je to prostor ve formě času (5 minut, 30 minut nebo hodina) nebo samotný prostor ve formě místa. Je dobré najít si klidné a tiché místo, kde se cítíme dobře a kde nebudeme po dobu meditace nijak rušeni.

Cvičení

před meditací doporučuji lehké protažení nebo pár lehkých jógových ásan, ve kterých stačí zůstat několik nádechů a výdechů a věnovat pozornost dechu a pohybu, aby se mysl a tělo uvolnilo. Současně lépe ,,přepneme'' z běžného režimu do toho odpočinkového. Aktivujeme parasympatický nervový systém. Postačuje 5-10 minut.

Dech

po cvičení si najděte pohodlnou pozici, ve které budete mít pohodlí a bude se Vám dobře sedět. Může to být turecký sed, sed na patách nebo i leh na zádech. Důležité je mít rovnou páteř tak, aby energie mohla proudit skrze ní. Pokud ležíte, je důležité udržet pozornost a neusnout. Bez obav se můžeme také opřít zády o zeď.

Poté si s dalšími nádechy vedenými pouze nosem uvědomíme své tělo. Svoje ruce, nohy,trup, hlavu i zbytek těla a jak se nyní jednotlivé části cítí. Tyto dechy mohou být o něco hlubší zpočátku a postupně je zjemňujeme, až se nám nádech stane stejně dlouhý jako výdech. Takto pokračujeme dále a necháme se vést jen našim dechem.

  • Pokud se nám budou do hlavy vnášet myšlenky, nechme je plynout. Nezahánějme je, jen si je zvědomme a nevěnujme jim pozornost. Obraťme pozornost zpět ke svému nádechu a výdechu.
  • Abychom svou pozornost lépe upoutali na dech, nechme naši mysl počítat. S nádechem jedna, výdech dva, nádech tři, výdech čtyři, nádech pět, výdech šest a takto až do 40. Takto můžeme opakovat 3x.
  • Poté pojďme přejít k dechu Ujjayi. Jedná se o jeden z dechů používaných v jógové praxi. Zde jen bradu zasuňme hlouběji do krku tak, abychom stlačili hrtan a stáhli naší hlasivkou štěrbinu.
  • Představme si, že dech stoupá nahoru od pánevního dna až do úst. Při nádechu si můžeme v mysli a v dechu vyslovovat slabiku SO a až dech bude v ústech, vydechneme přes zavřená ústa slabiku HAM (tak, jako bychom chtěli dýchnout na zrcadlo, ale ústa jsou zavřená).
  • Pojďme toto praktikovat alespoň 10x.
  • Poté nechme dech přirozeně plynout a opět si zvědomme své části těla.
  • Ujjayi pranájama nás vrací hlouběji do svého těla, uvědomuje naší mysl a náš dech. Pomáhá s koncentrací a soustředěním.

Meditace

Nechme mysl jen plynout. Mysl by měla být uvolněnější a čistší pro samotnou meditaci.

Pokud máme pro meditaci nějaký záměr (otázka, myšlenka), které se chceme věnovat, nyní se na ni můžeme soustředit a nechat jí jen volně znít ve své mysli.
Pokud záměr nemáme, nechme mysl upřenou do oblasti třetího oka - mezi obočí a s nádechem pozorujme, co se děje v této oblasti.

Případně si v meditaci můžeme pokládat otázku sebe dotazování ,,kdo jsem já''. Určitě je vhodné vybrat si vždy jen jednu z těchto praktik a to, zda se soustředíme na dech a oblast třetího oka nebo sebe dotazování. Nedoporučuji je provádět společně, protože zde by se naše mysl opět tříštila a to není žádoucí.


Za informace k tomuto článku s vděčností děkuji Michalovi! 

Kontakt na IG : https://www.instagram.com/michalbednarik.yoga/